Blog

#1 „Dealer przyszłości”: Dokąd zmierza model dealerskiej sprzedaży samochodów?

Ten artykuł to początek cyklu rozważań i analiz, służący określeniu kierunków i wizji przyszłych organizacji dealerskich. Dlaczego akurat organizacje dealerskie? Zajmuję się tymi zagadnieniami ponad dwadzieścia lat, a obecnie branża przechodzi głęboką transformację, podążając w błyskawicznym tempie za trendami współczesnego biznesu. Ostatnia dekada przyniosła ogrom zmian na globalnym rynku, które są trudne do przewidzenia w…
Czytaj dalej...

Jak zadbać o rentowność organizacji dealerskiej?

Ciężki temat? Owszem, z kilku powodów. Najważniejszy, bo to: być albo nie być? Oto jest pytanie  i to nie tylko do właścicieli, udziałowców, czy zarządzających, ale dla wszystkich pracowników danej firmy. Kto chciałby pracować w organizacji, która ma problemy finansowe? Innym poziomem trudności zagadnienia jest wiedza z tej dziedziny. Mimo iż wszyscy mieli matematykę w…
Czytaj dalej...

Kierownik, menedżer, przywódca… triber

Rozwój technologiczny wziął się nawet za modele współczesnego zarządzania. Cyfryzacja, robotyzacja zmieniają środowisko, rynek pracy i wpływają na potrzeby w dziedzinie organizacji pracy. Powtarzalne czynności analityczne wykonają programy zarządcze, nie będą już potrzebne asystentki i żmudne analizy. Nie dość, że program sam dokona zestawień, to również zaproponuje scenariusze rozwiązań. Czynność proste, wykonywane przez pracowników liniowych,…
Czytaj dalej...